Personvern

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER HOS BANI.NO

Bani.no er opptatt av å beskytte personopplysningen til våre kunder og håndterer dette på en kryptert og sikker måte. Personopplysninger blir ikke solgt, videreformidlet eller byttet hos oss. 

Dersom du har noen spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du ta kontakt med vår kundeservice via e-post: Shop@bani.no 

Hvis du har opprettet en bruker hos oss, kan du enkelt logge deg inn og endre dine opplysninger på din personlige side.

HVORFOR VI SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Bani.no samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål. Dette avhenger av hvem du er og hvordan Hope Bani kom i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til disse formålene 

Gjennomføre en bestilling på Bani.no: Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Opprette en konto på Bani.no. Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Dette skjer med ditt samtykke. 

Sende ut nyhetsbrev, tilbud og informasjon per e-post. Navn, adresse, telefonnummer, og e-postadresse.

Svare på henvendelser på kundeservice. Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelt andre opplysninger som følge av henvendelsen.

 

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER HOS BANI.NO

Bani.no er opptatt av å beskytte personopplysningen til våre kunder og håndterer dette på en kryptert og sikker måte. Personopplysninger blir ikke solgt, videreformidlet eller byttet hos oss. 

Dersom du har noen spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du ta kontakt med vår kundeservice via e-post: Shop@bani.no 

Hvis du har opprettet en bruker hos oss, kan du enkelt logge deg inn og endre dine opplysninger på din personlige side.

  

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE

Vi gir ikke personopplysningene dine videre andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for en slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være et uttrykkelig samtykke fra deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Når du har samtykket til å motta persontilpassede tilbud og markedsføring fra Bani.no på SMS, e-post, internett og sosiale medier, vil Bani.no utlevere personopplysninger som blir behandlet til dette formålet til andre bedrifter/selskaper.

Bani.no bruker databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler med databehandlerne for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per dags dato:

Klavyio, Mailchimp & Shopify Email. Kontaktinformasjon, e-post eller telefon – benyttes ved utsendelse av nyhetsbrev og kampanjer

Google Analytics benyttes til å blant annet se hvor brukerne våre kommer fra, hvor ofte de besøker siden vår og hvor trafikken kommer fra.

Alle disse bedriftene har strenge rutiner og følger personvern reglene i EU/EØS og for leverandøren som er ansvarlig for utsendelse av e-post er underlagt Privacy Shield ettersom at de er registrert i USA. Det betyr at dine personopplysninger er like godt beskyttet hos vår leverandør som ved behandling i EU/EØS.

KLAGER

Du har ingen plikt til å gi Bani.no dine personopplysninger, men for å motta varer og tjenester fra Hope Bani som beskrevet under punkt 1, er behandling av dine personopplysninger en nødvendig. 

Dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet eller at vi på andre måter bryter personvernloven, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Sale

Unavailable

Sold Out